Máy Kiểm Tra Cáp Mạng Lan Hioki 3665-20

Dây kiểm tra bản đồ: Phát hiện cặp chia tay với kiểm tra hệ thống dây điện

Chiều dài cáp: Nhận NVP-Enhanced đo kiểm tra độ chính xác

Hướng: Xác định lên đến 21 điểm đến cáp.

Quà tặng / Khuyến mãi