Ram Geil 4G/1600 PC

520.000

  • PC 12.8GB/sec
  • Độ trễ CAS Latency: CL11
  • Hiệu điện thế 1.5v
  • Un-buffered DIMM
Quà tặng / Khuyến mãi