Ram Kingmax 8G/3200 HEATSINK (Zeus)

910.000

– Dung lượng: 1 x 8GB
– Thế hệ: DDR4
– Bus:  3200MHz
– Voltage: 1.35V

Quà tặng / Khuyến mãi